Iespēja izaugsmei

Alternatīvā izglītības un sociālās attīstības sistēma 

Uzzināt vairāk

Alternatīvā izglītības un sociālās attīstības sistēma!

Uzņēmums SIA “Iespēja izaugsmei” tika izveidots 2014. gada oktobrī ar Attīstības finanšu institūcijas “Altum” atbalstu, lai izveidotu un īstenotu alternatīvo izglītības un sociālās attīstības sistēmu kā inovatīvu atbalstošu pasākumu kopumu, vērstu uz personības attīstību.

Kopš 2018. gada 18.06. tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”. Projekta mērķis ir nodrošināt indivīda attīstības preventīvos un sociālos atbalsta pasākumus sociālā riska pakļautiem un nelabvēlīgā situācijā nonākušiem iedzīvotājiem.

Uzņēmumā ir iespējams saņemt speciālistu pakalpojumus

 • alternatīvajā izglītībā;

 • uzvedības terapijā;

 • logopēdijā;

 • konsultatīvos pakalpojumus ģimenēm un speciālistiem, kuri iesaistīti bērna attīstības veicināšanai.

Mūsu filozofija

Ikvienam ir tiesības būt kā unikālai, neatkārtojamai personībai.
Bērni ierodas pasaulē ar sevišķo sūtību, nevainīgi, taču katrs ar savām vajadzībām… Mūsu uzdevums ir palīdzēt šīs vajadzības apmierināt un tikt galā ar ceļā sastaptām grūtībām, turpinot dzīvot pilnvērtīgi ģimenē un sabiedrībā.

Sazinies ar mums

Uzņēmuma darbības principi:

 • sadarbība ar pašvaldību institūcijām;

 • sadarbība ar ģimenēm – konsultācijas, apmācības;

 • sadarbība ar speciālistiem;

 • sadarbība ar fondiem, nodrošinot finansiālos atbalsta pasākumus.

Multidisciplinārā speciālistu atbalsta komanda:

 • vadošais speciālists – konsultants; (bērnu attīstības izvērtēšanā, konsultācijas vecākiem, informācijas nodrošināšana tālākai bērna terapijai)

 • psihologs;

 • Montesori pedagogi;

 • logopēds; (alternatīvā komunikācija un pakalpojumi Tomatis terapijā)

 • pakalpojumi izbraucot uz Latvijas pašvaldību institūcijām,

 • speciālistu komanda grupas terapijai bērniem(1,5 - 7 gadi) ar uzvedības traucējumiem;

 • speciālistu komanda agrīnās diagnostikas veikšanai (no 10 mēnešiem).

Sadarbojamies ar

 • Sadarbība ar labklājības ministriju
 • Sadarbība ar Ziedot.lv
 • Sadarbība ar Bērnu slimnīcas fondu
 • Sadarbība ar LU Pediatrijas centru
 • Sadarbība ar valsts finanšu institūciju

Alternatīvās izglītības darbības principi un struktūra

Alternatīvās izglītības darbības principi un struktūra

Projekta mērķauditorija

Projekta mērķauditorija

Galerija

Bildes no mūsu ikdienas

Seko 

mūsu jaunumiem