Iespēja izaugsmei

Alternatīva izglītojošā un attīstošā sistēma

Uzzināt vairāk

Alternatīvā izglītība

Vadoties no bērna spējām un vajadzībām, tiek izstrādāts atbalsta pasākumu kopums izglītībai, kas veicinātu viņa intelektuālo spēju kapacitāti atbilstoši vecumam, izmantojot alternatīvās apmācības metodes.
Alternatīvo izglītības procesu nodrošina īpaši sagatavots speciālists / Montesori pedagogs, speciālais skolotājs un pielāgota fiziskā vide (telpas iekārtojums, materiāli).

* Bērnu vecums: no 1 gada līdz 14 gadiem.

Darbības principi:

  • bērna attīstības diagnostika;

  • sociāli emocionālā attīstība;

  • izziņas procesu attīstība / intelekts;

  • ikdienas iemaņu apgūšana;

  • runas un valodas attīstība.

Sociālie atbalsta pasākumi

Sociālie atbalsta pasākumi vērsti uz bērna sociāli emocionālo attīstību atbilstoši viņa vecuma vajadzībām, lai iekļautos vienaudžu un sabiedrības vidē. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta uzvedības terapija. Šos atbalsta pasākumus iespējams saņemt individuālajās vai grupu terapijas nodarbībās. 

* Bērnu vecums: no 1 gada līdz 14 gadiem.

  • Bērna sociāli emocionālās attīstības atbalsta pasākumi.

  • Uzvedības terapija.

Medicīnas atbalsta pasākumi

Pieejami logopēda pakalpojumi runas un valodas attīstībai. Integrējot sadarbības terapiju un alternatīvo komunikāciju, vadoties no bērna spējām un vajadzībām.

  • Logopēda pakalpojumi.

  • Alternatīvās komunikācijas atbalsta pasākumi. Sadarbība ar speciālistiem – psihologiem, neirologiem, psihiatriem, fizioterapeitiem, ergoterapeitiem.